Depanare şi soluţionarea problemelor

Depanare şi soluţionarea problemelor

Urmaţi sugestiile noastre: veţi descoperi cât este de uşor să aveţi grijă de aparatele dv. şi să soluţionaţi probleme minore legate de funcţionarea acestora.

  • Maşini de spălat
  • Maşini de spălat vase
  • Frigidere şi combine frigorifice
  • Plite
  • Cuptoare
  • Microunde
Maşina de spălat se blochează în timpul ciclului de spălare
Este posibil ca maşina de spălat să nu fie conectată corespunzător la sursa de alimentare cu energie electrică.
Aţi verificat dacă ştecherul este introdus corect în priză? Priza este funcţională? Pentru a verifica, introduceţi în priză un alt aparat (uscător de păr, de exemplu).
Este posibil ca supapa sursei de alimentare cu apă să fie închisă.
Asiguraţi-vă că supapa sursei de alimentare cu apă este deschisă.
Anumite programe ale maşinii de spălat (rufe delicate, rufe sintetice) se întrerup, iar apa rămâne în maşină.
Puteţi modifica programul manual şi reporni maşina de spălat.
Este posibil ca maşina de spălat să nu evacueze apa corespunzător.
Verificaţi dacă pompa de evacuare sau gura de evacuare funcţionează corespunzător: îndepărtaţi orice corpuri străine din pompă. Încercaţi să scoateţi furtunul de evacuare şi să goliţi apa care a rămas în acesta.
Ciclul de stoarcere al maşinii de spălat nu funcţionează
Este posibil ca butonul Easy Iron (călcare uşoară) să fie apăsat. Această opţiune activează ciclul de stoarcere, dar la o viteză mai redusă (mai puţine rotaţii).
Utilizaţi opţiunea Easy Iron (călcare uşoară)? Încercaţi să anulaţi opţiunea din program.
Este posibil să fi exclus ciclul de stoarcere.
Verificaţi dacă nu aţi dezactivat ciclul de stoarcere prin apăsarea butonului/opţiunii aferent/-e.
Maşina de spălat evacuează apa înainte de fiecare ciclu de stoarcere: este posibil ca această operaţiune să nu aibă loc dacă pompa de evacuare sau furtunul sunt înfundate.
Verificaţi dacă pompa de evacuare sau gura de evacuare funcţionează corespunzător: îndepărtaţi orice corpuri străine din pompă. Încercaţi să scoateţi furtunul de evacuare şi să goliţi apa care a rămas în acesta
Este posibil ca încărcătura maşinii de spălat să fie dezechilibrată: în acest caz, maşina de spălat va bloca ciclul de stoarcere, pentru a preveni vibraţiile excesive.
Verificaţi dacă nu aţi depăşit limita de încărcare a maşinii, menţionată în manualul de utilizare.
Articolele de îmbrăcăminte se rup în timpul spălării
Acest tip de problemă poate apărea din cauza prezenţei unor corpuri străine în tambur (de exemplu, monede sau nasturi).
Îndepărtaţi cu grijă orice corpuri străine din tambur.
Resturile de gumă de pe îmbrăcăminte pot cauza ruperea acesteia, la ciclurile de stoarcere care depăşesc 1,000 rpm.
Verificaţi dacă nu aţi depăşit limita de încărcare a maşinii. Dacă problema continuă să existe şi la următorul ciclu de spălare, vă recomandăm să stabiliţi o întânire cu tehnicienii noştri.
Folosiţi corect înălbitorul?
Nu adăugaţi înălbitor împreună cu detergentul. Înălbitorul trebuie să fie eliberat în maşină în cursul ciclurilor de spălare cu apă rece şi trebuie să fie introdus într-un compartiment special.
Articolele foarte delicate (lenjerie, de exemplu) pot avea de suferit în cursul ciclurilor de stoarcere..
Încercaţi să introduceţi lenjeria foarte delicată în săculeţi speciali pentru spălarea lenjeriei sau în feţele de pernă.
Ciclurile de spălare sunt zgomotoase
Pentru desfăşurarea corectă şi silenţioasă a ciclurilor de spălare, maşina de spălat trebuie să fie aşezată pe o suprafaţă plană.
Asiguraţi-vă că picioarele acesteia sunt la acelaşi nivel şi că nu sunt deteriorate.
La instalarea maşinii de spalat, trebuie să îndepărtaţi şuruburile utilizate pentru fixarea ambalajului, situate în partea din spate a maşinii.
Verificaţi dacă şuruburile pentru fixarea ambalajului au fost eliminate şi dacă acestea şi alte elemente de fixare din plastic nu au căzut în interiorul maşinii de spălat (încercaţi să înclinaţi maşina uşor în faţă pentru a le scoate).
Verificaţi dacă şuruburile pentru fixarea ambalajului au fost eliminate şi dacă acestea şi alte elemente de fixare din plastic nu au căzut în interiorul maşinii de spălat (încercaţi să înclinaţi maşina uşor în faţă pentru a le scoate).
Este posibil ca maşina de spălat să scoată zgomote puternice în timpul ciclurilor de spălare, în cazul în care există corpuri străine în interiorul tamburului. Uitaţi-vă cu atenţie prin hublou şi asiguraţi-vă că nu au intrat corpuri străine în pompă.
Maşina de spălat emite un sunet care seamănă cu un şuierat înalt
Zgomotul pe care îl auziţi este specific maşinilor de spălat al căror motor este prevăzut cu perii.
Consultaţi manualul de utilizare pentru a stabili tipul maşinii de spălat achiziţionate: dacă aceasta corespunde unui model prevăzut cu motor cu perii, nivelul zgomotului pe care îl auziţi este normal.
Maşina nu clăteşte corespunzător şi rămân urme de detergent după spălare
Utilizarea în exces sau incorectă a detergentului (de exemplu, detergent pentru spălare manuală) şi a aditivilor poate să aibă drept rezultat generarea unei cantităţi de spumă în exces şi apariţia unor astfel de urme.
Verificaţi cantitatea şi tipul detergenţilor şi aditivilor utilizaţi pentru spălare. Detergenţii pulbere nu trebuie să fie utilizaţi pentru a spăla rufe închise la culoare sau pentru cicluri de spălare rapide, de 30 minute, ci se vor utiliza numai pentru ciclurile specifice articolelor din bumbac şi care încălzesc apa la temperaturi de peste 40°C.
Diferenţele dintre nivelurile de duritate a apei, existente între regiuni, pot influenţa eficienţa detergentului.
Programaţi ciclul de clătire suplimentară (Extra Rinse) la sfârşitul ciclului de spălare.
Folosiţi frecvent detergent lichid?
Dacă folosiţi frecvent detergent lichid, vă recomandăm să efectuaţi următoarea operaţiune simplă de întreţinere a maşinii de spălat: programaţi un ciclu de spălare la temperatură înaltă, cu maşina fără sarcină, la fiecare 6 luni.
Nu sunt satisfăcut de rezultatele maşinii mele de spălat
Petele deosebit de persistente sau uscate pot fi dificil de îndepărtat.
Recomandăm pre-tratarea petelor şi a murdăriei persistente înainte de a introduce rufele în maşina de spălat. Cu toate acestea, anumite tipuri de murdărie persistentă (de exemplu, petele de ulei) nu vor dispărea la spălarea cu apă, ci numai prin intermediul curăţării chimice.
Ce fel de detergent utilizaţi?
Detergentul pulbere praf este mai eficient decât detergentul lichid, atunci când este utilizat pentru spălarea articolelor din bumbac foarte murdare, de exemplu.
Fiţi atent(ă) la programele de spălare pe care le utilizaţi: este posibil ca acestea să nu se potrivească tipului de murdărie.
Selectaţi programul adecvat, în funcţie de tipul de rufe şi de gradul de murdărie.
Deşi folosesc balsam de rufe, nu am observat până acum niciun avantaj pentru rufele mele
Fiţi atent(ă) la dozajul balsamului de rufe.
Cantitatea de balsam de rufe nu trebuie să depăşească niciodată nivelul "MAX" indicat în compartimentul pentru detergent.
Ciclul de spălare pe care îl setez pare să dureze mai mult decât cel indicat în manualul de utilizare
Amintiţi-vă că durata indicată în manualul de utilizare este pur orientativă şi variază în funcţie de temperatura de admisie a apei, temperatura camerei, tensiunea de alimentare, de greutate şi de tipul de încărcare.
Am nevoie de mai multe informaţii cu privire la spălarea articolelor din lână
Articolele de îmbrăcăminte din lână sunt foarte delicate şi necesită programe specifice de spălare.
Evitaţi încărcarea excesivă a maşinii de spălat şi verificaţi capacitatea maximă de încărcare indicată în manualul de utilizare.
Simt mici descărcări de curent electric atunci când ating maşina de spălat
Probabil instalaţia electrică a locuinţei dv. nu are împământare. În acest caz, filtrul anti-interferenţe al maşinii, care în mod normal eliberează 3mA, va genera mici descărcări electrice prin persoana care atinge maşina de spălat rufe.
Maşina de spălat pare să consume prea multă energie electrică
Maşinile de spălat sunt certificate în conformitate cu reglementările europene.
Mi-e teamă că maşina mea de spălat nu încarcă suficientă apă
Îmbunătăţirea eficienţei spălării înseamnă un consum de apă redus.
Nu vă faceţi griji dacă vă uitaţi prin hublou şi observaţi că tamburul nu este plin cu apă: aceasta înseamnă că maşina dv. de spălat consumă mai puţin, garantând în acelaşi timp performanţe excelente la spălare.
Maşina mea de spălat porneşte, dar nu începe să spele
Problema se poate datora interferenţelor electronice, caz în care trebuie să efectuaţi o resetare.
Încercaţi să opriţi funcţionarea maşinii prin apăsarea butonului on/off. Apăsaţi acelaşi buton după câteva secunde, pentru a reporni maşina de spălat.
Maşina de spălat nu încarcă apă.
Verificaţi dacă valva sursei de alimentare cu apă este deschisă şi verificaţi ventilul solenoid/filtrul furtunului de admisie.
Maşina de spălat nu începe programul selectat, dacă uşa cu hublou nu este închisă corespunzător.
Asiguraţi-vă că uşa cu hublou este închisă corespunzător.
Uşa cu hublou nu se deschide: pare să fie blocată
Din motive de siguranţă, dispozitivul de închidere blochează uşa cu hublou timp de 3 minute, la sfârşitul fiecărui ciclu de spălare.
Verificaţi întotdeauna dacă ciclul de spalare este finalizat.
Maşină de spălat pare să fie mereu în faza de admisie şi evacuare
Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare nu a fost comprimat în timpul operaţiunii de instalare.
Aveţi în vedere faptul că furtunul de evacuare trebuie să fie fixat la o înălţime de cel puţin 60 cm.
Nu pot să înţeleg când anume finalizează maşina de spălat ciclul de spălare programat
Probabil maşina de spălat s-a blocat în timpul fazei de spălare.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul START/RESET pentru a ieşi din program, apoi poziţionaţi discul selector în dreptul simbolului pentru evacuare şi apăsaţi din nou butonul START/RESET.
După ce se termină ciclul de stoarcere, tamburul se roteşte încet, însă ciclul de spălare nu pare să se fi finalizat
Maşina este în faza post-îngrijire (desfacere rufe), inclusă în opţiunea de Easy Iron (călcare uşoară).
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul START/RESET sau ON-OFF pentru a ieşi din program: Dacă problema continuă să existe şi la următoarele cicluri de spălare, vă recomandăm să consultaţi un tehnician specializat.
De ce nu încarcă apă maşina de spălat şi de ce rulează cicluri de spalare foarte scurte (aproximativ 3 minute)?
Probabil maşina de spălat a intrat în modul Demo, cu care sunt prevăzute mai multe modele.
Pe afişaj va apărea textul "Demo" sau "Test". Apăsaţi butonul Reset pentru a anula această funcţie, apoi apăsaţi şi ţineţi apăsate simultan butoanele ON/OFF şi START/RESET până când apare pe afişaj cuvântul ”OFF”.
Maşina mea de spălat vase porneşte, dar nu începe să spele
Problema se poate datora interferenţelor electronice, caz în care trebuie să efectuaţi o resetare.
Încercaţi să opriţi funcţionarea maşinii de spălat vase prin apăsarea butonului on/off. Apăsaţi acelaşi buton după câteva secunde, pentru a reporni maşina de spălat vase. Totul este în regulă?
Sau:
Încercaţi să scoateţi ştecherul din priză şi să îl introduceţi din nou în priză după câteva secunde. Totul este în regulă?
Maşina de spălat vase nu efectuează corect evacuarea. În cazul în care se întâmplă acest lucru, indicatorul luminos al programului va clipi intermitent.
Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare nu a fost comprimat în timpul operaţiunii de instalare.
Sau:
Poate instalatorul a uitat să îndepărteze capacul de protecţie al furtunului de evacuare: verificaţi dacă furtunul este introdus corect în priza de evacuare a sistemului de canalizare al locuinţei dv.
Sau:
Este posibil ca priza de evacuare a sistemului de canalizare a locuinţei dv. să fie înfundată: scoateţi furtunul din priza de evacuare şi goliţi apa reziduală într-o găleată.
Maşina de spălat vase nu poate încărca apă corect şi se blochează.
Filtrul furtunului de admisie poate fi obturat de nisip/piatră: încercaţi să deconectaţi furtunul de admisie de la sursa de alimentare cu apă şi curăţaţi filtrul.
Sau:
Verificaţi dacă valva sursei de alimentare cu apă este deschisă şi dacă alimentarea cu apă nu este întreruptă.
Sau:
Este posibil ca presiunea din reţeaua de alimentare cu apă să fie prea scăzută. asiguraţi-vă că presiunea nu a scăzut sub 0,5 bar.
Sau:
Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare nu a fost comprimat în timpul operaţiunii de instalare.
Sau:
Aşteptaţi cel puţin 5 minute: în afară de faptul că este foarte silenţios, ventilul solenoid de admisie funcţionează la o viteză mai redusă, faţă de vechile ventile solenoide.
Maşina de spălat vase nu răspunde la comenzi
Problema se poate datora interferenţelor electronice, caz în care trebuie să efectuaţi o resetare
Încercaţi să opriţi funcţionarea maşinii de spălat vase prin apăsarea butonului on/off. Apăsaţi acelaşi buton după câteva secunde, pentru a reporni maşina de spălat vase. Totul este în regulă? .
Sau:
Încercaţi să scoateţi ştecherul din priză şi să îl introduceţi din nou în priză după câteva secunde. Totul este în regulă?
Este posibil ca maşina de spălat vase să nu evacueze apa corespunzător. În acest caz, indicatorul luminos al programului va clipi intermitent.
Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare nu a fost comprimat în timpul operaţiunii de instalare.
Sau:
Poate instalatorul a uitat să îndepărteze capacul de protecţie al furtunului de evacuare: verificaţi dacă furtunul este introdus corect în priza de evacuare a sistemului de canalizare al locuinţei dv.
Sau:
Este posibil ca priza de evacuare a sistemului de canalizare a locuinţei dv. să fie înfundată: scoateţi furtunul din priza de evacuare şi goliţi apa reziduală într-o găleată.
Maşină de spălat vase nu poate încărca apă corect şi se blochează.
Filtrul furtunului de admisie poate fi obturat de nisip/piatră: încercaţi să deconectaţi furtunul de admisie de la sursa de alimentare cu apă şi curăţaţi filtrul.
Sau:
Verificaţi dacă valva sursei de alimentare cu apă este deschisă şi dacă alimentarea cu apă nu este întreruptă.
Sau:
Este posibil ca presiunea din reţeaua de alimentare cu apă să fie prea scăzută. asiguraţi-vă că presiunea nu a scăzut sub 0,5 bar.
Sau:
Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare nu a fost comprimat în timpul operaţiunii de instalare.
Sau:
Aşteptaţi cel puţin 5 minute: în afară de faptul că este foarte silenţios, ventilul solenoid de admisie funcţionează la o viteză mai redusă, faţă de vechile ventile solenoide.
Butonul de selectare a programelor nu funcţionează
Problema se poate datora interferenţelor electronice, caz în care trebuie să efectuaţi o resetare.
Încercaţi să opriţi funcţionarea maşinii de spălat vase prin apăsarea butonului on/off. Apăsaţi acelaşi buton după câteva secunde, pentru a reporni maşina de spălat vase. Totul este în regulă?
Sau:
Încercaţi să scoateţi ştecherul din priză şi să îl introduceţi din nou în priză după câteva secunde. Totul este în regulă?
Este posibil ca maşina de spălat vase să nu evacueze apa corespunzător. În acest caz, indicatorul luminos al programului va clipi intermitent.
Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare nu a fost comprimat în timpul operaţiunii de instalare.
Sau:
Poate instalatorul a uitat să îndepărteze capacul de protecţie al furtunului de evacuare: verificaţi dacă furtunul este introdus corect în priza de evacuare a sistemului de canalizare al locuinţei dv.
Sau:
Este posibil ca priza de evacuare a sistemului de canalizare a locuinţei dv. să fie înfundată: scoateţi furtunul din priza de evacuare şi goliţi apa reziduală într-o găleată.
Maşina de spălat vase nu poate încărca apă corect şi se blochează.
Filtrul furtunului de admisie poate fi obturat de nisip/piatră: încercaţi să deconectaţi furtunul de admisie de la sursa de alimentare cu apă şi curăţaţi filtrul.
Sau:
Verificaţi dacă valva sursei de alimentare cu apă este deschisă şi dacă alimentarea cu apă nu este întreruptă.
Sau:
Este posibil ca presiunea din reţeaua de alimentare cu apă să fie prea scăzută. asiguraţi-vă că presiunea nu a scăzut sub 0,5 bar.
Sau:
Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare nu a fost comprimat în timpul operaţiunii de instalare.
Sau:
Aşteptaţi cel puţin 5 minute: în afară de faptul că este foarte silenţios, ventilul solenoid de admisie funcţionează la o viteză mai redusă, faţă de vechile ventile solenoide.
Maşina de spălat vase desfăşoară întotdeauna acelaşi ciclu sau pare să îl modifice în timpul spălării
Maşina de spălat vase a efectuat de fapt ciclul pe care l-aţi selectat.
Funcţia "introducere în memorie a ciclului utilizat cel mai frecvent" memorează ciclul cel mai frecvent utilizat, pe care maşina îl repetă de fiecare dată când este repornită, din motive practice. Pentru a schimba ciclul, trebuie doar să selectaţi ciclul dorit apăsând butonul "P" şi să închideţi uşa maşinii de spălat vase.
Se aprinde acelaşi indicator luminos al ciclului de fiecare dată când pornesc maşina de spălat vase
Maşina de spălat vase a efectuat de fapt ciclul pe care l-aţi selectat.
Funcţia "introducere în memorie a ciclului utilizat cel mai frecvent" memorează ciclul cel mai frecvent utilizat, pe care maşina îl repetă de fiecare dată când este repornită, din motive practice. Pentru a schimba ciclul, trebuie doar să selectaţi ciclul dorit apăsând butonul "P" şi să închideţi uşa maşinii de spălat vase.
Maşina de spălat vase scoate prea mult zgomot în timpul ciclului de spălare
Vibraţiile sau pocniturile se pot datora acumulării excesive de spumă, atunci când se utilizează tablete de detergent multifuncţional (de exemplu, detergenţi 3-în-1, etc).
Setaţi opţiunea de utilizare a tabletelor, dacă este disponibilă în cazul modelului dvs., pentru fiecare ciclu de spălare.
Sau:
Dacă modelul dv. nu este prevăzut cu această opţiune, încercaţi să utilizaţi o jumătate de tabletă per ciclu.
Sau:
Se pot obţine rezultate mai bune la spălare prin utilizarea detergenţilor pulbere şi prin adăugarea de soluţii de clătire, în compartimentul adecvat.
Se prelinge apă de la uşa maşinii de spălat vase.
Probabil aţi folosit prea multă soluţie de clătire la ciclul anterior şi aceasta s-a scurs atunci când compartimentul s-a umplut.
Soluţia de clătire care se scurge la umplerea compartimentului şi care intră în contact cu apa generează o cantitate nedorită de spumă, care se poate scurge pe lângă uşa maşinii de spălat vase. Atunci când adăugaţi soluţie de clătire, ştergeţi tot lichidul care se prelinge cu ajutorul unei cârpe.
Pe marginile maşinii de spălat vase au apărut urme albăstrui
Aceste urme albăstrui se pot datora aşezării incorecte a garniturii.
Utilizaţi un produs de curăţare pentru obiecte din oţel.
Tableta de detergent este intactă la sfârşitul ciclului
Este posibil ca tableta să fi absorbit umezeală şi să fi devenit ineficientă: aceasta trebuie să se topească imediat la contactul cu apa.
În acest caz, încercaţi să schimbaţi detergentul sau să rupeţi tableta de detergent în bucăţi mai mici.
Este posibil ca maşina să nu efectueze un ciclu complet de spălare, ci numai un ciclu rapid sau de înmuiere.
Rupeţi întotdeauna tableta de detergent în bucăţi mai mici atunci când efectuaţi un ciclu rapid de spălare.
Nu sunt satisfăcut de rezultatele maşinii mele de spălat vase
Felul în care aţi aranjat vesela în rastel poate bloca braţele dispozitivului de pulverizare al maşinii de spălat.
Înainte de începerea ciclului de spălare, încercaţi să aplicaţi maşinii de spălat vase o uşoară lovitură pentru a reactiva rotirea corectă a braţelor dispozitivului de pulverizare.
Poate aţi selectat un ciclu de spălare care nu se potriveşte tipului de veselă.
Încercaţi să selectaţi un ciclu de spălare potrivit pentru murdărie rezistentă.
Este posibil ca braţele dispozitivului de pulverizare să fie înfundate cu diverse resturi de mâncare.
Curăţaţi orificiile cu ajutorul unei pensete de mici dimensiuni, efectuând operaţiunea cu atenţie, pentru a nu deteriora filtrul.
Probabil aţi folosit prea multă soluţie de clătire la ciclul anterior şi aceasta s-a scurs atunci când compartimentul s-a umplut.
Soluţia de clătire care se scurge la umplerea compartimentului şi care intră în contact cu apa generează o cantitate nedorită de spumă, care poate afecta performanţele maşinii de spălat vase. Atunci când adăugaţi soluţie de clătire, ştergeţi tot lichidul care se prelinge cu ajutorul unei cârpe.
Vesela încărcată în maşina de spălat vase a fost curăţată în prealabil utilizând un burete înmuiat în detergent pentru spălare manuală.
Detergenţii pentru spălare manuală pot produce o cantitate mare de spumă şi nu sunt potriviţi pentru ciclurile de spălare în maşina de spălat vase. Evitaţi introducerea acestora în maşina de spălat, chiar şi în cantităţi foarte mici.
Maşina mea de spălat vase lasă pete albe persistente pe veselă, care nu pot fi îndepărtate nici după spălarea sub jet de apă
Petele se pot datora acumulării excesive de spumă, atunci când se utilizează tablete de detergent multifuncţional (de exemplu, detergenţi 3-în-1, etc).
Setaţi opţiunea pentru utilizarea de tablete, dacă este disponibilă în cazul modelului dvs., pentru fiecare ciclu de spălare.
Sau:
Dacă modelul dv. nu este prevăzut cu această opţiune, încercaţi să utilizaţi o jumătate de tabletă per ciclu.
Sau:
Se pot obţine rezultate mai bune la spălare prin utilizarea detergenţilor pulbere şi prin adăugarea de soluţii de clătire, în compartimentul adecvat.
Petele albe pot apărea din cauza nivelului de duritate al apei, caracteristic reţelei de alimentare cu apă la care sunteţi conectat şi, în consecinţă, din cauza stabilirii incorecte a parametrului aferent al maşinii dv. de spălat vase.
Dacă duritatea apei din reţeaua de alimentare este deosebit de ridicată, setaţi parametrul "duritate apă" peste nivelul 4 sau 5 (setarea implicită a maşinii de spălat vase este 3).
Sau:
Dacă problema persistă, instalaţi un dispozitiv Calblock, care poate fi achiziţionat de la Centrele de Asistenţă Tehnică Indesit.
Nu sunt satisfăcut de rezultatele maşinii mele de spălat vase, în ceea ce priveşte uscarea
Utilizarea tabletelor de detergent multifuncţional (de exemplu, detergenţi 3-în-1, etc) şi acumulările excesive de spumă care rezultă în urma acestora pot afecta capacitatea de uscare a maşinii dv. de spălat vase.
Performanţele de uscare depind de utilizarea unei soluţii de clătire de calitate, care trebuie să fie turnată în compartimentul special prevăzut pentru aceasta. Dacă preferaţi folosirea tabletelor de detergent, vă recomandăm să utilizaţi o jumătate de tabletă per ciclu de spălare şi să adăugaţi soluţie de clătire în compartimentul corespunzător.
Aţi adăugat oţet în compartimentul pentru soluţie de clătire?
Proprietăţile oţetului sunt de fapt opuse celor ale soluţiei de clătire, acesta formând un strat dur de depuneri pe veselă, care împiedică uscarea.
Ciclul setat nu include uscarea
Ciclul Zilnic, de exemplu, nu include şi funcţia de uscare, deoarece se numără printre ciclurile rapide (cu o durată de 1 oră).
Simt mici descărcări de curent electric atunci când ating maşina de spălat vase
Probabil instalaţia electrică a locuinţei dv. nu are împământare sau un filtru anti-interferenţe radio/TV (obligatoriu prin lege). În acest caz, filtrul anti-interferenţe al maşinii va genera mici descărcări electrice prin persoana care atinge maşina de spălat vase.
Verificaţi dacă instalaţia electrică a locuinţei dv. este prevăzută cu un sistem de împământare şi dacă acesta din urmă este conectat corect la priza la care este conectată maşina.
Legarea la pământ nu este garantată în cazul în care cablul de alimentare al maşinii de spălat vase a fost conectat la un adaptor pentru prize specifice pentru Italia.
Verificaţi adaptorul şi caracterul adecvat al acestuia: acesta trebuie să fie prevăzut cu împământare.
Ciclul de spălare pe care îl setez pare să dureze mai mult decât cel indicat în manualul de utilizare
Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că perioadele de timp indicate în manualul de utilizare sunt pur orientative şi variază în funcţie de cantitatea şi tipul de veselă şi, înainte de toate, de tipul de murdărie.
Durata ciclurilor de spălare poate varia cu aproximativ 10%.
Durata opţiunilor Short Time(interval scurt), Tablets (tablete) şi Good Night (noapte bună) poate varia semnificativ, în comparaţie cu intervalul de timp indicat în manualul de utilizare.
Opţiunea Good Night (noapte bună) poate avea o durată de până la 4 ore. Opţiunea Tablets (tablete) poate mări durata ciclului cu aproximativ 10-15%, în comparaţie cu intervalul de timp indicat în manualul de utilizare.
Braţul inferior al dispozitivului de pulverizare s-a desprins
Pentru facilitarea curăţirii, braţul inferior al dispozitivului de pulverizare se poate îndepărta rapid.
Acesta nu s-a defectat. Prindeţi-l la loc cu atenţie, pentru a nu deteriora cele două clape de sprijin.
Frigiderul nu răceşte suficient.
Răcirea corectă depinde şi de modul în care produsele alimentare sunt aranjate in interiorul frigiderului, dar şi de modul în care acestea sunt amplasate pe rafturi.
În primul rând, verificaţi dacă rafturile nu conţin prea multe produse alimentare, precum şi dacă acestea din urmă nu ating pereţii frigiderului.
Grilele de ventilaţie nu trebuie să fie blocate de tăvi sau farfurii.
Asiguraţi-vă că grilele nu sunt obstrucţionate şi mutaţi toate recipientele care blochează orificiile acestora.
Aţi reglat corect termostatul?
Amintiţi-vă că nivelul termostatului trebuie să fie mai ridicat (de exemplu de la 1 la 3) în timpul iernii. În timpul verii, vă recomandăm să îl setaţi în poziţia 2.
În cazul în care frigiderul dv. este echipat cu un afişaj electronic, amintiţi-vă că numerele care apar pe acesta sunt pur orientative.
În cazul în care frigiderul dv. este echipat cu un afişaj electronic, amintiţi-vă că numerele care apar pe acesta sunt pur orientative. Temperatura ideala este de 5°C. În cazul în care temperatura creşte (de exemplu, până la 6°C) în timpul lunilor de iarnă, vă recomandăm scăderea temperaturii la +4°C. În timpul lunilor de vară, se vor ridica temperaturile (de exemplu, de la 2°C la 5°C).
Asiguraţi-vă că aţi închis uşa corespunzător! La modelele prevăzute cu funcţia No frost, este posibil să se acumuleze gheaţă pe celula de evaporare a frigiderului, afectând circularea curentului de aer.
Verificaţi întotdeauna dacă uşile frigiderului sunt închise.
Frigiderele încorporabile trebuie să fie instalate corect, prevăzând spaţiu suficient pentru aerisire. De asemenea, atunci când instalaţi frigidere independente, trebuie să existe suficient spaţiu între partea din spate a frigiderului şi perete, pentru a garanta circularea adecvată a curentului de aer.
În ambele cazuri, verificaţi dacă aerul circulă corect. În cazul frigiderelor independente, verificaţi dacă distanţierele (furnizate cu frigiderul) sunt instalate corect în partea din spate a aparatului electrocasnic.
Vreau să reglez termostatul frigiderului
Pentru conservarea optimă a produselor alimentare, nivelul termostatului frigiderului trebuie să fie corect setat, în special atunci când se pare că setările iniţiale sunt inadecvate.
Pe timp de iarnă, termostatul trebuie să fie setat între 1 şi 2: se va trece la un nivel superior (de exemplu de la 1 la 3) pe timp de iarnă, însă sugerăm un nivel inferior, cum ar fi 2, pe timp de vară.
Cred că compresorul are probleme şi nu funcţionează corespunzător
În cazul în care compresorul funcţionează continuu, este posibil să nu fi reglat corect termostatul frigiderului.
Pe timp de iarnă, termostatul trebuie să fie setat între 1 şi 2: se va trece la un nivel superior (de exemplu de la 1 la 3) pe timp de iarnă, însă sugerăm un nivel inferior, cum ar fi 2, pe timp de vară.
De ce scoate zgomot frigiderul meu?
Multe dintre sunetele emise de frigider indică faptul că acesta funcţionează corect.
Nu este necesară contactarea unui tehnician dacă sunetul pe care îl auziţi seamănă cu un bolborosit: acesta indică faptul că gazul refrigerant circulă normal în circuit.
Sau:
Un zgomot care seamănă cu un fâşâit indică faptul că aerul facilitează distribuirea optimă a frigului în interiorul frigiderului.
Sau:
Zgomotul de fond pe care îl auziţi, care seamănă cu un bâzâit, indică faptul că motorul aflat în partea din spate a aparatului funcţionează normal.
Sau:
Un zgomot care seamănă cu un sunet de frecare poate fi cauzat de ventilatorul care se loveşte de pereţii de plastic ai frigiderului. Dacă zgomotul nu se mai aude atunci când deschideţi uşa frigiderului, vă sugerăm să contactaţi un tehnician autorizat.
Sau:
Frigiderul poate să vibreze în cazul în care nu este aşezat pe o suprafaţp perfect plană sau în cazul în care se atinge de perete sau de alte elemente de mobilier din bucatarie. Vibraţiile excesive pot fi, de asemenea, cauzate de rafturile din interior care se ciocnesc, de aşezarea incorectă a acestora sau de sticlele şi containerele din interior.
Apar scurgeri ciudate de apă.
Există scurgeri de apă în compartimentul pentru legume? Este posibil ca orificiul prin care apa se scurge în canal să fie înfundat.
Încercaţi să curăţaţi canalul cu ajutorul periei furnizate.
Este posibil ca termostatul să nu fie reglat corespunzător.
Temperatura ar trebui să fie mai ridicată. Pe timp de iarnă, termostatul trebuie să fie setat între 1 şi 2: se va trece la un nivel superior (de exemplu de la 1 la 3) pe timp de iarnă, însă sugerăm un nivel inferior, cum ar fi 2, pe timp de vară.
Sau:
În cazul în care frigiderul dv. este echipat cu un afişaj electronic, amintiţi-vă că numerele care apar pe acesta sunt pur orientative. Temperatura ideala este de 5°C. În cazul în care temperatura creşte (de exemplu, până la 6°C) în timpul lunilor de iarnă, vă recomandăm scăderea temperaturii la +4°C. În timpul lunilor de vară, se vor ridica temperaturile (de exemplu, de la 2°C la 5°C).
Se scurge apă din spatele frigiderului, în apropiere de zona motorului?
Verificaţi dacă uşile frigiderului sunt bine închise. Dacă problema persistă, vă sugerăm să contactaţi un tehnician autorizat.
Uşile frigiderului nu se închid corespunzător
Verificaţi mai întâi dacă garniturile sunt intacte.
Încercaţi să identificaţi tipul de garnitură (cu înşurubare sau cu aplicare pe bază de spumă), apoi înlocuiţi-o.
Se acumulează condens
În cazul în care observaţi că se acumulează condens în compartimentul pentru legume, este posibil ca termostatul să nu fie reglat corect.
Temperatura ar trebui să fie mai ridicată. Pe timp de iarnă, termostatul trebuie să fie setat între 1 şi 2: se va trece la un nivel superior (de exemplu de la 1 la 3) pe timp de iarnă, însă sugerăm un nivel inferior, cum ar fi 2, pe timp de vară.
Sau:
În cazul în care frigiderul dv. este echipat cu un afişaj electronic, amintiţi-vă că numerele care apar pe acesta sunt pur orientative. Temperatura ideala este de 5°C. În cazul în care temperatura creşte (de exemplu, până la 6°C) în timpul lunilor de iarnă, vă recomandăm scăderea temperaturii la +4°C. În timpul lunilor de vară, se vor ridica temperaturile (de exemplu, de la 2°C la 5°C).
Condensul acumulat în partea centrală se poate datora condiţiilor climatice, în special umidităţii specifice anumitor anotimpuri.
Încercaţi să reglaţi termostatul. Dacă problema persistă, vă sugerăm să contactaţi un tehnician autorizat.
Deşi frigiderul meu face parte din categoria ”no frost”, în compartimentul frigiderului se acumulează chiciură, iar în compartimentul congelator se acumulează gheaţă
Sistemul No Frost monitorizează continuu nivelul de umiditate şi funcţiile, prin intermediul circulării curenţilor de aer în interior.
Verificaţi dacă duzele pentru circularea aerului în interior nu au fost obstrucţionate din greşeală şi, dacă este cazul, îndepărtaţi obiectele care au cauzat aceasta.
Recipientele neacoperite, precum şi alimentele care nu au fost învelite în folie, pot cauza, la introducerea în frigider, formarea unui strat de chiciură.
Amintiţi-vă să acoperiţi recipientele şi să înveliţi în folie sau să introduceţi în pungi sau recipiente mâncarea gătită şi neconsumată.
Se formează blocuri de gheaţă în frigider
În cazul în care observaţi că se formează blocuri de gheaţă în frigider, este posibil ca termostatul frigiderului să nu fie reglat corect.
Verificaţi termostatul. Lăsaţi uşile deschise pentru ca gheaţa să se topească şi setaţi nivelul termostatului între 1 şi 2. În cazul în frigiderul este echipat cu un afişaj electronic, aşteptaţi până când este atinsă temperatura de 6°C.
Acumularea de gheaţă în compartimentul congelator se poate datora reglării incorecte a termostatului.
Verificaţi termostatul. Lăsaţi uşile deschise pentru ca gheaţa să se topească şi setaţi nivelul termostatului între 1 şi 2. În cazul în frigiderul este echipat cu un afişaj electronic, aşteptaţi până când este atinsă temperatura de -18℃.
Sunt uşile frigiderului bine închise?
Dacă frigiderul dv. este un model independent, verificaţi dacă uşile sunt închise corect şi complet. Dacă uşile nu au fost inversate corect, este posibil să apară probleme legate de etanşare/performanţe. Dacă problema persistă, vă sugerăm să contactaţi un tehnician autorizat.
Este posibil ca frigiderul dv. încorporabil să nu fie instalat corect.
Verificaţi modalitatea de instalare şi contactaţi un tehnician autorizat, dacă este necesar.
Gazul nu se aprinde
Aţi verificat furtunul de alimentare cu gaz?
Asiguraţi-vă că furtunul de alimentare cu gaz nu este răsucit; răsucirea acestuia poate împiedica circularea gazului. Schimbaţi poziţia furtunului, astfel încât acesta să nu mai fie răsucit.
Aţi verificat robinetul de alimentare cu gaz?
Asiguraţi-vă că robinetul de gaz este deschis.
Dacă modelul plitei dv. este prevăzut cu funcţia de aprindere automată, este posibil ca aceasta să nu se aprindă deoarece bujia de aprindere nu intră în contact cu arzătorul.
Aţi observat apariţia scânteilor atunci când încercaţi să aprindeţi plita? În orice caz, puneţi o tigaie deasupra arzătorului şi încercaţi să aprindeţi plita. Pentru arzătoare medii şi mari, setaţi puterea la minim.
Dacă plita a fost curăţată recent, este posibil ca arzătorul şi capacul acestuia să nu fie poziţionate corespunzător.
Aşezaţi capacele şi arzătoarele în poziţia corectă.
Dacă plita a fost curăţată recent, este posibil ca arzătoarele să fie încă umede.
Lăsaţi arzătorul să se usuce şi apoi verificaţi dacă funcţionează corespunzător:
Arzătoarele plitei sunt zgomotoase
Gazul metan scoate mai mult zgomot, datorită presiunii pe care o exercită atunci când circulă prin ţevi.
Verificaţi dacă zgomotul arzătorului este constant sau dacă se aude numai în anumite momente.
Sau:
Presiunea sistemului de alimentare cu gaz trebuie să fie verificată de un tehnician autorizat
Numai unul dintre arzătoare face zgomot?
Asiguraţi-vă că piesele componente sunt poziţionate corect şi că nu sunt umede.
Problema se poate datora duzelor necorespunzătoare.
Asiguraţi-vă că duzele sunt adecvate pentru tipul de gaz utilizat: dacă acestea nu se potrivesc, înlocuiţi-le cu piese de schimb originale.
Problema se poate datora poziţiei incorecte a capacului arzătorului.
Verificaţi capacele arzătoarelor şi aşezaţi-le în poziţia corectă.
Sistemul de aprindere electronică nu funcţionează
Este posibil ca plita să nu se aprindă deoarece bujia de aprindere nu intră în contact cu arzătorul.
Aţi observat apariţia scânteilor atunci când încercaţi să aprindeţi plita? În orice caz, puneţi o tigaie deasupra arzătorului şi încercaţi să aprindeţi plita. Pentru arzătoare medii şi mari, setaţi puterea la minim.
Dacă plita a fost curăţată recent, este posibil ca arzătoarele să fie încă umede.
Lăsaţi arzătorul să se usuce şi apoi verificaţi dacă funcţionează corespunzător:
Sistemul de aprindere electronică trebuie să fie activ pentru toate arzătoarele plitei, simultan.
Dacă sistemul de aprindere electronică al unuia dintre arzătoare continuă să nu funcţioneze, vă sugerăm să consultaţi un tehnician autorizat.
Se simte miros de gaz
Este esenţial să verificaţi integritatea furtunului de alimentare cu gaz.
Dacă acesta este confecţionat din cauciuc (acest material poate fi utilizat pentru plite de bucătărie), verificaţi data de expirare: furtunul trebuie să fie înlocuit o dată la 5 ani.
Sau:
Având în vedere faptul că plitele sunt aparate încorporabile, tubulatura de alimentare cu gaz ar trebui să fie confecţionată din oţel
Capacul plitei este deteriorat
Evitaţi închiderea capacului când arzătoarele sunt încă fierbinţi!
Verificaţi întotdeauna temperatura arzătorului înainte de a închide capacul. Țineţi cont de faptul că înlocuirea capacului nu este acoperită de garanţie.
Butoanele de aprindere sunt foarte fierbinţi
Acest fenomen este normal în cazul în care plita este montată deasupra unui cuptor sau, în cazul unei maşini de gătit independente, dacă este pornit cuptorul aflat în partea inferioară.
Verificaţi dacă uşa cuptorului a fost bine închisă. Dacă nu, vă sugerăm să contactaţi un tehnician autorizat.
Pregătiţi feluri de mâncare care necesită un timp mare de preparare?
Căldura poate ajunge în zona plitei, inclusiv în cea a butoanelor, datorită fenomenului de conducţie.
Verificaţi dimensiunile recipientelor în care gătiţi. utilizarea tigăilor foarte mari poate duce la supraîncălzire.
Asiguraţi-vă întotdeauna că dimensiunile recipientelor în care gătiţi se potrivesc arzătorului utilizat (aşa cum se indică în manualul de utilizare).
Vreau să mă asigur de faptul că supapa de siguranţă funcţionează corect
Dacă modelul dv. de plită este echipat cu o supapă de siguranţă, puteţi efectua un test simplu pentru a verifica dacă acesta funcţionează în mod corespunzător.
După ce plita s-a răcit, lăsaţi robinetele de gaz deschise fără a le apăsa şi treceţi o flacără pe deasupra tuturor arzătoarelor. Dacă supapa de siguranţă funcţionează corespunzător, arzătoarele nu trebuie să se aprindă.
Sau:
Chiar dacă nu se aprinde decât un singur arzător, vă sugerăm să contactaţi un tehnician autorizat
Am observat că recipientele în care gătesc se înnegresc excesiv
Pentru a asigura un proces de ardere adecvat, este esenţial ca arzătoarele şi capacele să fie corect poziţionate.
Verificaţi întotdeauna poziţia arzătoarelor şi a capacelor, pentru a vă asigura că acestea sunt corect poziţionate.
Este posibil ca gazul să conţină impurităţi.
Verificaţi culoarea flăcării, în timp ce arzătorul funcţionează la putere maximă: dacă gazul nu conţine impurităţi, flacăra este de culoare albastră/albastru deschis, cu accente portocalii.
Sau:
Dacă flacăra este de culoare portocalie sau dacă observaţi porţiuni de culoare albicioasă, gazul poate conţine impurităţi.
Cuptorul nu porneşte după ce a fost programat şi nu începe procesul de coacere
Verificaţi setările de preparare a mâncării: este posibil ca acestea să varieze în funcţie de tipul de cuptor utilizat.
În cazul în care cuptorul dv. face parte din gama de modele mecanice, acesta trebuie să fie setat pe funcţionare manuală, pentru începerea operaţiunii de programare.
Sau:
În cazul în care utilizaţi un model de cuptor electronic cu afişaj, modul selectat trebuie să fie confirmat prin apăsarea butonului aferent pe afişaj. În cazul în care cuptorul nu primeşte confirmarea în interval de câteva minute, modul de funcţionare este întrerupt, iar pe afişaj va apărea textul ”END” (sfârşit)
Cuptorul nu coace uniform
Etapa de preîncălzire este necesară şi esenţială pentru asigurarea unui proces de coacere uniform.
Începeţi preîncălzirea prin punerea în funcţiune a cuptorului, la temperatură maximă: aşteptaţi până când indicatorul luminos al termostatului se stinge. Selectaţi temperatura sau modul de preparare înainte de a introduce alimentele în cuptor.
Asiguraţi-vă că aţi închis uşa cuptorului.
Verificaţi dacă uşa cuptorului este închisă corespunzător şi dacă garniturile sunt intacte.
Sau:
Dacă uşa nu se închide etanş, vă sugerăm să contactaţi un tehnician autorizat
Dacă utilizaţi mai multe rafturi ale cuptorului pentru a pregăti mai multe feluri de mâncare, este posibil ca felurile preparate să nu se coacă uniform.
Amintiţi-vă să întoarceţi felurile de mâncare care se prepară pe rafturile cuptorului şi să scoateţi din cuptor felurile de mâncare, în funcţie de cât de pătrunse sunt.
Poziţia tăviţei de scurgere poate de asemenea să influenţeze caracterul uniform al coacerii şi calitatea acesteia.
Este indicat ca tăviţa de scurgere să fie poziţionată în partea centrală a cuptorului.
Cuptorul nu coace interiorul aluaturilor
Problema nu este neapărat de natură tehnică, este posibil ca dv. să nu utilizaţi optim cuptorul.
Încercaţi să folosiţi mai puţin lichid, pentru ca aluatul să fie mai vârtos: astfel puteţi reduce temperatura şi mări durata de preparare. Rezultatul final va fi mai uniform, atât în exterior, cât şi în interior.
Am observat că se acumulează condens pe uşa cuptorului şi uneori chiar pe piesele de mobilier din apropierea acestuia
Acumularea condensului nu presupune existenţa unei defecţiuni a cuptorului dv.: acest fenomen poate apărea la cuptoarele care nu au sisteme de răcire tangenţiale.
În cazul în care cuptorul utilizat este prevăzut cu un sistem de răcire tangenţial, vă sugerăm să verificaţi dacă acesta din urmă funcţionează în mod corespunzător, precum şi dacă există pierderi de aer la uşă.
Sau:
Dacă problema persistă, vă sugerăm să contactaţi un tehnician autorizat
Uşa şi mânerul cuptorului se supraîncălzesc
Cuptoarele care nu sunt prevăzute cu sisteme de răcire tangenţiale se pot supraîncălzi.
Supraîncălzirea nu presupune existenţa unei defecţiuni a cuptorului dv..
Pregătiţi feluri de mâncare care necesită un timp mare de preparare?
Căldura poate ajunge în toate zonele aparatului, inclusiv în cea a uşii şi a mânerului, datorită fenomenului de conducţie.
Sau:
În cazul în care cuptorul utilizat este prevăzut cu un sistem de răcire tangenţial, vă sugerăm să verificaţi dacă acesta din urmă funcţionează în mod corespunzător, precum şi dacă există pierderi de aer la uşă.
Sau:
Dacă problema persistă, vă sugerăm să contactaţi un tehnician autorizat
Vreau să mai adaug ghidaje în cuptor
Verificaţi tipul cuptorului şi structura interioară a muflei.
Dacă ghidajele sunt sudate de muflă, nu puteţi adăuga ghidaje suplimentare.
Sau:
Dacă ghidajele sunt confecţionate din grile metalice, puteţi adăuga ghidaje suplimentare
Ce tipuri de recipiente se pot introduce în cuptorul cu microunde?
Este extrem de important să introduceţi în cuptorul cu microunde recipiente confecţionate din materiale adecvate, pentru a evita deteriorarea cuptorului, care poate afecta funcţionarea acestuia.
Evitaţi introducerea recipientelor metalice sau din aluminiu, a farfuriilor cu margini aurite, a foliilor din aluminiu şi a obiectelor metalice ascuţite.
Cum pot să înlocuiesc becul din interiorul cuptorului cu microunde?
Dacă becul s-a ars, acesta trebuie să fie îndepărtat.
Vă sugerăm să contactaţi un tehnician autorizat.
Cuptorul scoate scântei ciudate în timpul preparării mâncărurilor
Scânteile pot fi cauzate de introducerea de obiecte metalice sau de deteriorarea muflei din interior.
Dacă observaţi că mufla din interior este deteriorată, vă sugerăm să contactaţi un tehnician autorizat.
Este adevărat faptul că cuptoarele cu microunde sunt periculoase?
Microundele nu prezintă absolut niciun pericol. Mai mult, în cuptoarele cu microunde se pot pregăti orice fel de alimente, cu excepţia ouălor şi a castanelor.
Evitaţi încălzirea lichidelor aflate în recipiente închise, deoarece acestea pot exploda.
Sau:
Evitaţi deschiderea uşii în timpul funcţionarii: este posibil să afectaţi funcţionarea aparatului. Înainte de deschiderea uşii, întrerupeţi procesul de preparare utilizând butonul de control adecvat